Aanleg

Als het ontwerp gereed is kan er gestart worden met de aanleg. Natuurlijk zijn er situaties waar geen ontwerp voor nodig is zoals bijvoorbeeld het vervangen van verouderde materialen of het ophogen van de tuin zonder wijzigingen. U kunt bij ons terecht voor alle werkzaamheden die in de tuin voorkomen zoals sierbestrating, natuursteen bestratingen, vlonders, beschoeiingen, schuttingen, beplanting, gazons enz.

De aanleg van uw tuin voeren wij uiterst professioneel uit met vakbekwame mensen en het gebruik van de juiste technieken. Wij streven ernaar de werkzaamheden aaneengesloten en in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. Dit geeft het minste overlast aan u en de omwonende. Bij onverwachte situaties of werkzaamheden overleggen we altijd eerst met de klant.


website door Design and Such